Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

Çevre Lisansı Gereksinimi

Çevre Lisansları Gereksinimi

 

Geri Kazanım

         Tehlikeli Atık,
         Tehlikesiz Atık,
         Atık Yağ,
         Bitkisel Atık Yağ,
         Atık Pil Akümülatör,
         Ömrünü Tamamlamış Lastik,
         Ambalaj Atığı

Bertaraf

         Atık Yakma ve Birlikte Yakma,
         Düzenli Depolama

İşleme

         Tıbbı Atık Sterilizasyon,
         Ömrünü Tamamlamış Araç,
         Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma,
         Tanker Temizleme,
         Hurda Metal, Atık Kabul Tesisi

Ara Depolama

         Tehlikeli Atık

Arındırım

          PCB Arındırma


Çevre İzni Gereksinimi

Çevre İzinleri gerektiren durumlar

 

Hava Emisyonu
Atıksu Deşarjı
Gürültü Kontrolü
Tehlikeli Madde Deşarjı
Derin Deniz Deşarjı

Belge Ücretleri (2012)

 

04 NİSAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI YETERLİK BELGESİ VE ÇEVRE

DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETLERİ

 

 

 

GELİR KOD NO.

HİZMETİN ADI

2012 YILI BİRİM FİYAT (K.D.V. DAHİL)

 

 

 

112

Çevre Görevlisi Belgesi

270,00 TL

112

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi

5.000,00 TL

112

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Unvan Değişikliği

2.500,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre Görevlisi Belgesi, Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Unvan Değişikliği ücretleri, her hangi bir Halk Bankası şubesine bizzat gidilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı 112-ÇED Belge Gelirleri kalemine yatırılması gerekmektedir.

 

( Hesap EFT veya havale ile ödemelerine kapalıdır.) Belge ücretlerini eksik yatıran veya 112-ÇED Belge Gelirleri kalemine yatırılmayan ücretler kabul edilmeyecektir.

 

Belge dekontlarında; Ücretin hangi belge için yatırıldığı ve belgeyi alacak kişinin/firmanın isminin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir

 

 

NOT: Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi arasında yapılan protokol ile Döner Sermaye İşletmesinin Bakanlık merkez ve illerde yapılan tüm tahsilatları için Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı açılmıştır. Bu nedenle kullanılmakta olan Halk Bankası Demirtepe şubesindeki bütün hesaplar 03.10.2011 tarihi itibariyle kapatılmış ve bu tarihten itibaren Kurumsal Tahsilât hesabı kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

Not: Fatura talep edilmesi halinde, Fatura Bilgi Formu butonunda yer alan form doldurulmalıdır.

 

ÇED Yeterlik Belgeleri Ücretleri Arttı (2013)

 

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTTI


- ÇED YETERLİK BELGESİ İÇİN (3 YILLIK): 5.500 TL
- ÇED YETERLİK BELGESİ ŞUBE AÇMA İÇİN: 5.500 TL;
- ÇED YETERLİK BELGESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN : 2.750 TL
YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR

 

NOT : ÇED YETERLİK BAŞVURUSU İÇİN HERHANGİ BİR HALK BANKASI

Devamını oku...

Kirletici Etkisi Olmayan Faaliyetler

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLMAYAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelikle Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler belirtilmiştir

 

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

biçimde sınıflandırılmıştır. Bu Ek lerde belirtilmeyen işletmeler izin ve lisansa tabi değildir ve aşağıdaki listede derlenmiştir.

Devamını oku...

Alt Kategoriler

Güneş, Rüzgar, Su hareketleri vs, gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları