Environment Officer

.

İzin ve Lisans Zorunluluğu

 

 

01.01.2012 itibariyle Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY)

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 

 

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

 

 

ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Bu kapsamda; Yönetmelik uyarınca verilecek

geçici faaliyet belgesi veya

çevre izin veya

çevre izin ve lisansı;

Bakanlık, veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.

 

Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz.

 

·         GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB)

Elektronik başvuru dosyasında ÇKAGİLHY Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

Yapılan e-başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

 

·         ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI  

Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur.  Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

 

           

Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz.

 

 

Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Bültene Abone Ol

İnsanların kaç gözü olur? (örn: 1)
Adınız:
Email: