Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

Kirletici Etkisi Olmayan Faaliyetler

Makale Dizini

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLMAYAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelikle Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler belirtilmiştir

 

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

biçimde sınıflandırılmıştır. Bu Ek lerde belirtilmeyen işletmeler izin ve lisansa tabi değildir ve aşağıdaki listede derlenmiştir.

 

Ancak sözkonusu yönetmeliğin 13. maddesi  EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.