Environment Officer

.

Üye Giriş

 Sunulan Hizmetler

 

Firmanızın;

  Çevreye kirletici etki oranının tesbiti;

     

Firma Atıklarınızın

    Atık Kodlarının tesbiti..

 

Firmanıza;

    Geçici faaliyet belgesi alınması,

    Çevre İzin belgesi alınması,

             Çevre İzin ve Lisansı belgesi alınması,

             Belgelerin uzatılması ve yenilenmesi..

 

 

 

Firmanızın Atıklarının

    Bertarafının organizasyonu..

    

 

 Firmanızın;

   Uyum Sürekliliğinin Denetlenmesi

   Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine ters düşmemesinin sağlanması..

 

Firmanız personelinin

   Çevre konularında eğitilerek bilinçlendirilmesi..

 

 

Öncelikle Kirletici Etkiniz var mı, yok mu;

               Varsa,

                       Düşük düzeyde mi, Yüksek düzeyde mi

saptanmalıdır..

                       Etkiniz ..

 

 

Bültene Abone Ol

İnsanların kaç gözü olur? (örn: 1)
Adınız:
Email: