Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

İdari Para Cezaları (2012)

12 Ocak 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28171

 

TEBLİĞ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(2012/2)

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)’in ekinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

2872 sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

782 TL

1.567 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

37.696 TL

75.394 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

9.420 TL

3.139 TL

468 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

 

75.394 TL

150.791 TL

 

18.847 TL

6.280 TL

939 TL

 

 

939 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

15.705 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

94.244 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

9.420 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

626 TL

1.883 TL

6.280 TL

18.847 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

 

62,80 TL

15,67 TL

152 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

 

47,09 TL

9,39 TL

152 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

 

31,39 TL

6,26 TL

152 KR

 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

 

15,67 TL

3,10 TL

61 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

37.696 TL

939 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.567 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

37.696 TL

939 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

31.413 TL

157.076 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

 

31,39 TL

 

188,47 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

9.420 TL

6.280 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

75.394 TL

1.883 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

18.847 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

37.696 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

37.696 TL

94.244 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

152 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

3.141.563 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.141.563 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

157.076 TL’den

1.570.780 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

157.076 TL’den

1.570.780 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

78.535 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

47.121 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

31.413 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

15.705 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

157.076 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

94.244 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2012/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen  yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri

arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

799 TL

1.601 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

38.496 TL

76.994 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

9.620 TL

3.205 TL

478 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

 

76.994 TL

153.991 TL

 

19.247 TL

6.413 TL

959 TL

 

 

959 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

16.038 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

96.244 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

9.620 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

639 TL

1.923 TL

6.413 TL

19.247 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

 

64,14 TL

16,01 TL

155 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

 

48,09 TL

9,59 TL

155 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

 

32,06 TL

6,40 TL

155 KR

 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

 

16,01 TL

3,18 TL

63 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.601 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

32.079 TL

160.409 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

 

32,06 TL

 

192,48 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

9.620 TL

6.413 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

76.994 TL

1.923 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

19.247 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

38.496 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

38.496 TL

96.244 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

155 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

3.208.235 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.208.235 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

80.202 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

48.121 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

32.079 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

16.038 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

160.409 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

96.244 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

         

 

 

Bültene Abone Ol

İnsanların kaç gözü olur? (örn: 1)
Adınız:
Email: