Environment Officer

.

Üye Giriş

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

Hizmetlerimiz

Çöp/Atık miktarı cinsi;

 

Firmanızın; Çevreye kirletici etkisinin tesbiti;
Öncelikle Kirletici Etkiniz var mı, yok mu; Varsa, Düşük düzeyde mi, Yüksek düzeyde mi
saptamak..

 

 

Atık Kodu tesbiti..

 

Firma Atıklarınızın
Atık Kodlarının tesbiti.

 

 

Geçici faaliyet belgesi,

 

Firmanıza;
Geçici faaliyet belgesi alınması,
Çevre İzin belgesi alınması,
Çevre İzin ve Lisansı belgesi alınması,
Belgelerin uzatılması ve yenilenmesi..

 

 

Atık Bertarafı;

 

Firmanızın Atıklarının
Bertarafının organizasyonu..

 

 

Sürekli uyum..

 

Firmanızın;
Uyum Sürekliliğinin Denetlenmesi
Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine ters düşmemesinin sağlanması..

 

 

Eğitim, bilinç..

 

Firmanız personelinin
Çevre konularında eğitilerek bilinçlendirilmesi..

 

 

Sunulan Hizmetler

 

Firmanızın;

Çevreye kirletici etki oranının tesbiti;

Öncelikle Kirletici Etkiniz var mı, yok mu;

                                        Etkiniz ..

                                              Varsa,

                Düşük düzeyde mi, Yüksek düzeyde mi

                                              saptanmalıdır..

 

Firma Atıklarınızın

Atık Kodlarının tesbiti..

 

Firmanıza;

Geçici faaliyet belgesi alınması,

Çevre İzin belgesi alınması,

Çevre İzin ve Lisansı belgesi alınması,

Belgelerin uzatılması ve yenilenmesi..

 

Firmanızın Atıklarının

Bertarafının organizasyonu..

 

 

Firmanızın;

Uyum Sürekliliğinin Denetlenmesi

Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine asla ters düşmemesinin     sağlanması..

 

Firmanız personelinin

Çevre konularında eğitilerek bilinçlendirilmesi..