Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

Çok Kullanılan Atık Kodları

 

 

Uygulamalarda en çok kullanılan Atık Kodlarından bazıları:

 

 

 

Genel Atıklar

 

20 03 01

ticari atık ve belediye atıklarını kapsayan genel karışık atıklar

 

20 01 01

kağıt ve karton

 

20 01 02

cam

 

20 01 08

tabiatta eriyebilen mutfak ve kantin atıkları

 

 

 

İnşaat Atıkları

 

17 01 01

beton

 

17 01 02

tuğla

 

17 01 03

kiremit ve çini

 

17 01 06*

tehlikeli madde ihtiva eden, karışık halde veya ayrı öbeklerde beton, tuğla, kiremit ve çini

M

17 01 07

beton, tuğla, kiremit ve çininin 17 01 06 haricindeki karışımları

 

17 02 01

tahta

 

17 02 02

cam

 

17 02 03

plastik

 

17 02 04*

tehlikeli madde ihtiva eden veya kontamine olmuş cam, plastik ve tahta

M

  

 

Ambalaj Atıkları

 

15 01 01

kağıt ve karton ambalaj

 

15 01 02

plastik ambalaj

 

15 01 03

ahşap ambalaj

 
15 01 04 metal ambalaj  
15 01 05 kompozit ambalaj  
15 01 06 karışık ambalaj  
15 01 07 cam ambalaj  

  

 

Elektrikli ve Elektronik Techizat Atıkları

 

16 02 09*

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

M

16 02 10*

16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar

M

16 02 11*

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

M

16 02 12*

serbest amyant ihtiva eden atılmış teçhizat

M

16 02 13*

16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

M

16 02 14

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar (WEEE tarafından en yaygın kullanılan kod)

 

16 02 15*

Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

A

16 02 16

atılmış teçhizattan çıkan 16 02 15 dışında kalan tehlikeli komponentler

 
     

 

 

  • Tehlikeli sayılan atıklar listede yanlarında * işaretiyle gösterilmiştir..
  • İçerdiği tehlikeli madde konsantrasyonu belli eşik değeri aşıldığında tehlikeli sayılanlar M harfiyle gösterilmiştir.
  • Tehlikeli maddeyi içermesi halinde miktar ve konsantrasyondan bağımsız olarak tehlikeli sayılanlar A harfiyle gösterilmiştir.