Environment Officer

.

Waste Code

Reg+Permit+License

Disposal

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (degisiklik)

24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27914

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 8 Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce çevre izni almış olanlar, ekli sektör tablolarında belirtilen renk parametresi deşarj standartlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde sağlarlar. Bu madde kapsamında renk parametresi deşarj standartlarını sağlayanların, çevre izinlerinin yenilenmesine gerek yoktur.”

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5.2, Tablo 5.5, Tablo 5.6, Tablo 5.8, Tablo 6.1, Tablo 6.2, Tablo 6.3, Tablo 6.4, Tablo 7.1, Tablo 7.5, Tablo 10.1, Tablo 10.2, Tablo 10.3, Tablo 10.4, Tablo 10.5, Tablo 10.6, Tablo 10.7, Tablo 11.3, Tablo 12, Tablo 13.1, Tablo 13.2, Tablo 13.3, Tablo 13.4, Tablo 13.5, Tablo 13.6, Tablo 13.8, Tablo 13.9, Tablo 13.10,  Tablo 13.11, Tablo 14.4, Tablo 14.5, Tablo 14.12, Tablo 15.6, Tablo 15.14, Tablo 18.2, Tablo 19, Tablo 20.6 ve Tablo 20.8’e aşağıdaki renk parametre ve standartları eklenmiştir.

 

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE 

 24 SAATLİK

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin eki Tablo 12’de yer alan Toplam Kjeldahl-Azotu parametresinin standardı aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

 

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (**)

(mg/L)

(mg/L)

120

   60

90

 45

 

 

 

 

 

             (*)   Büyükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler

              (**) Küçükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler ile atıksularının miktarca %20-65i deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için uygulanır.

             MADDE 5   Aynı Yönetmeliğin eki Tablo 19’da yer alan Toplam Kjeldahl- Azotu parametresi için tabloya aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

 

 

 

 

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)

(mg/L)

20

15

 

 

 

 

            

             (*)  Atıksularının miktarca %20sinden fazlası deri sektöründen kaynaklanan Karışık Endüstriler için Tablo 12de yer alan TKN parametreleri uygulanır.

             MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110424.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110424.htm